umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Położenie Brodnicy
Brodnica, strona główna
Historyczna decyzja
wycinki z gazet lokalnych: 17.11.05 | 21.11.05 | 25.11.05
Kolejna decyzja przeciwko najemnikom POLKOMTELA
Burmistrz Brodnicy walczy z operatorami telefonii komórkowej
od 29 kwietnia 2005 wyrok w Brodnicy jest prawomocny!
wyrok sądu: str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6 / jako .pdf, ca. 320 kB
wycinki z gazet lokalnych: 17.11.05 | 21.11.05 | 25.11.05
Brodnica, odmowa nr 9
Dodatek nr 1 do odmowy nr 9
Opinia ekonomiczna dotycząca ksztaltowania się wartości nieruchomości zlokalizowanych w
strefie oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowych - na terenie miasta Brodnica