umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Położenie Brodnicy
Brodnica, strona główna
29 kwietnia 2005 wyrok w Brodnicy jest prawomocny!
Burmistrz Brodnicy walczy z operatorami telefonii komórkowej
wyrok sądu
Historyczna decyzja
wycinki z gazet lokalnych: 17.11.05 | 21.11.05 | 25.11.05
Kolejna decyzja przeciwko najemnikom POLKOMTELA

Odmowa nr 9
decyzja nr BA. 7331-73/P/05/06 plik oryginalny (.pdf, 376 KB)
Opinia ekonomiczna dotycząca ksztaltowania się wartości nieruchomości zlokalizowanych w strefie oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowych - na terenie miasta Brodnica

Załącznik nr 1 do odmowy

Wnioskowana inwestycja telefonii komórkowej w obszarze intensywnej zabudowy miejskiej jest niewskazana z uwagi na trudne do przewidzenia konsekwencje dla mieszkańców. Zaleca się lokalizację takich inwestycji na terenach niezurbanizowanych.

mgr inż. arch. Łukasz Juraszyński