umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej

Z opracowanego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko wynika, że przedmiotowa inwestycja będzie oddziaływać poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny pkt. 2.5 niniejszego opracowania tj. na teren którego właścicielami są Państwo Ruta i Karol Kuczera zam. Leszna Góra 7