umtsno.de

Neu / Nowe | Beweise / Dowody | Grenzwerte / Normy

Warszawa | Słupsk | Rybnik | Jasienica | Ostrołęka | Polanica | ¦widnica | Brodnica | Ruski Bród | dalsze miasta | polskie teksty | Kontakty | Strona Pomiarowa | Ustawy i Druki


Walcz z mafi± telefonii komórkowej


Mapa położenia

Informacja Gelzok z 14. stycznia 2006

Mieszkańcy Gradówka wygrali z IDEA, .pdf, 141 KB.Urodzili¶my się tutaj i mamy prawo do życia !

ze względu na globaln± zensurę tematu szkodliwo¶ci promieniowania EM wyklejanie plakatów przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejsz± metod± poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Do plakatów, można też zamówić nieodpłatnie własn± tre¶ć (webmaster@umtsno.de) ***

Apel o prawo do życia

| polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpo¶redniej | Apel Freiburdzki