umtsno.de

Neu hinzu | Beweise | Recht | Kontakt | Statistik | Grenzwerte

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Walcz z mafią niemieckich kolaborantów jak w Gdańsku i w Krakowie, z mafią ruską jak na polskich wsiach i z globalnymi przestępcami przeciw gatunkowi ludzkiemu - finansową stonką, jak w Zielonej Górze i Wrocławiu.

Tu ich przegonili

Zgodnie z prawem w dniu dzisiejszym otrzymałem w urzędzie potwierdzenie iż z powodu wejścia w życie nowego planu przestrzennego lokalizacje inwestycji celu publicznego dla stacji bazowych telefonii komórkowej w Rybniku-Kamieniu - dwie ERA GSM oraz w Boguszowicach PLUS GSM, wnioski operatorów zostaną umorzone, decyzje nie zostaną wydane.

Inwestycje celu publicznego w Rybniku łącznie z Gotartowicami to 4 zatrzymane oraz budowa stacji bazowej PLUS GSM w Palowicach nie dojdzie do skutku, jak wiadomo stacja w Świerklanach jest nielegalna co zostało potwierdzone.

Tu gonią skorumpowanych urzędników i operatorów już od lat- w Ruskim Brodzie, 31-go marca 2006, wygrana po raz 4

W Zabierzowie rządzą ludzie, wydali tam zakaz stawiania BTS-ów, masztów telefonii komórkowej, czy stacji bazowych na terenie całej gminy.

Policja Miejska w Żorach przepędziła bandytów Polkomtela po raz drugi i przepędzi po raz trzeci..

Operatorzy telefonii przegrali dwie kolejne stacje w Brodnicy

Rybnik: Palowice, Jejkowice - totalna klęska PLUS-GSM, urzędnik jest dla mieszkańców i urząd również

Żory: decyzja Kolegium Samorządowego w Katowicach nie pozostawia złudzeń, nie jest to lokalizacja inwestycji celu publicznego

Decyzja rozbiórki stacji bazowej POLKOMTELA wybudowanej na kościele Św. Stanisława w ŻorachJasienica, uchylenie pozwolenia na budowe !, kolejny sukces społeczeństwa.

Kolejni Polacy z Dalewic pokazują, że na ich terenie oni mają największe prawa i nie pozwolą PTK Centertel na postawienie stacji. Operator nie ma możliwości doprowadzenia prądu..

Kolejny sukces tym razem mieszkańców miejscowości Grodziec oraz praworządna i obiektywna decyzja Burmistrza Ozimka. Odmawiam ustalenia lokalizacji !

Przesyłam artykuły i decyzję z Płazy gdzie w dniu 2005-10-16 byłem na spotkaniu i odczytano tam pismo proboszcza o rezygnacji i wycofaniu się z umowy. Wygrana parafian Płazy, którzy nie poddali się mimo, że stacja miała być na kościele.Teraz zaczeli walczyć z istniejącą już nielegalnie stacją w innym miejscu. Polak jednak potrafi, kolejny ewidentny przykład.

Lublin zwycięstwo !

Mieszkańcy Gradówka wygrali z Ideą i obronili swoją wieś przed antenami telefonii komórkowej

Piękna Brodnica chce być dalej czysta i odmawia: z uwagi na trudne do przewidzenia konsekwencje zdrowotne, finansowe dla mieszkańców lub naruszenie interesu prawnego właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Burmistrz miasta Imielin zrobił krótki proces - odmowa bez złudzeń - stacje bazowe to nie misja publiczna, zdrowie i interesy mieszkańców są ważniejsze

Pani Danuta Malec z Łuszczacza ma trzy prawomocne wyroki przeciwko Polkomtel Sa
Ryglice - Gmina bez zasięgu,
poprzez zdecydowaną postawę mieszkańców!

Mirsk, Rajcy uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta, z warunkiem, że maszty telefonii komórkowej muszą stać dalej niż 500 metrów od zabudowań.

Rzeszów,
W dniu 10-go maja 2006 Prezydent Rzeszowa pan Tadeusz Ferenc oficjalnie przed kamerą powiedział, iż sprawa jest zakończona, operator nie dostanie zgody. Decyzja odmowna jest z 20 maja 2006..

Warzymice, Gmina Kołbaskowo: odmawiam lokalizacji inwestycji celu publicznego ze względu na naruszenie wymogu Art. 144 ust. 2 Prawo Ochrony Środowiska w związku z Art 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Piękna Brodnica chce być dalej czysta i odmawia po raz 11- gratulacje !
Zaspokajanie potrzeb komunikowania się społeczności może być zrealizowane w inny sposób.
O szkodliwości stacji bazowych telefonii komórkowych na organizmy ludzkie świadczy dodatkowo fakt, iż w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399) zabrania się lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne.


Rada Miasta Lubliniec
( 25 000 mieszkańców) z aprobatą Burmistrza Józefa Kazika uchwaliła 12.6.06 plan zagospodarowania terenu zakazujący budowy, rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowej oraz nadajników radiowo-telewizyjnych na terenie całego miasta.

Brodnica, odmowa nr 13:
inwestycja telefonii komórkowej nie odpowiada zarówno charakterem urbanistycznym jak i charakterem architektonicznym do istniejącej zabytkowej staromiejskiej zabudowy.

Super odmowa z 25 lipca 2006 r. w Bydlinie ! Jeśli tylko mądre społeczeństwo wyrzuci Erę z okolicy, to będzie można Bydlino polecać na całym świecie jako obszar wyciszony elektromagnetycznie ! (Ryglice potrzebują w dalszym ciągu potwierdzenia !)

Luboń i Radejowice - konflikt społeczny, protesty przeciwko budowie przekaźnika wystarczają jako przyczyna odmowy pozwolenia na budowę

Ustka, Bydlino, wzór nowoczesnej odmowy z 13 grudnia 2006 r.Urodziliśmy się tutaj i mamy prawo do życia !Interesują nas trwałe sukcesy mieszkańców w zwalczaniu masztów telefonii komórkowej oraz okolice, gdzie nie ma zasięgu.

Ludzie z całej Europy poszukują terenów wolnych od zasięgu telefonii komórkowej

Mieszkańcy obszarów wolnych od napromieniowania i stacji bazowych, proszę dawać znać !!!

patrz
Ryglice - Gmina bez zasięgu

Proszę uwiarygadniać, robić fotki i przesyłać, takie okolice chętnie publikuję pod jednym warunkiem - Operatorzy w dalszym ciągu szukają miejsc bez napromieniowania aby postawić swoje wieże śmierci i uszczelnić parasol elektromagnetyczny.

Będę więc reklamował tylko te okolice, wolne od napromieniowania pulsującymi polami elektromagnetycznymi, których mieszkańcy czują się na siłach stawić czoła barbarzyńskiej inwazji operatorów telefonii komórkowej.

A warto tutaj robić nieodpłatną reklamę turystyczną! Strona iddd.de ma zasięg międzynarodowy, ponad 10 000 odwiedzin w miesiącu, - to co przemysł marketingowy liczy za odwiedziny- tzw hity, patrz pod hits- przekracza 100 000 hitów w miesiącu, patrz Statystykę

Patrz też negatywną reklamę, którą robię dla Polanicy Zdroju - Polanica straciła przez nieodpowiedzialnego burmistrza i chciwego księdza niemieckich turystów ! Hotele dogorywają i będzie tam jeszcze gorzej - uciekną też polscy kuracjusze, aż operatorzy nie zdejmą anten z kościoła !Do kontaktu z umtsno wystarcza zwykły mail z tekstem bez opcji html, a napisany w kodowaniu Latin 2 czyli iso 8859-2. Listy bez polskich nagłówków nie sciągam z servera tylko niszczę bez czytania. Załączników .exe itp nie otwieram. Otwieram: .pdf, .doc, .rtf, .gif , .jpg i worda od znanych mi adresów

PS

Wygląda na to, że domena wp.pl niszczy sporadycznie maile związane z moimi adresami pocztowymi. Proszę więc zawsze skontrolować jak państwo mi coś prześlą przez wp.pl i nie dostaną odpowiedzi albo nie ukażą się materiały na stronie. Można np. wpisać się do
księgi gości z zapytaniem lub wysłać list przez inną skrzynkę pocztową.

Pozdrowienia administrator


ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Do plakatów, można też zamówić nieodpłatnie własną treść (webmaster@umtsno.de) ***


| polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | Apel Freiburdzki


umtsno.de