umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej

po rozpatrzeniu sprawy z odwołania Pana Bogdana Kłosowskiego od decyzji Starosty Chrzanow.2005 r. Wojewoda małopolski -uchyla sie zaskarżoną decyzję z dnia 14.12.2005 w całości
Mapka, gdzie znajduje się Płaza | Spór o nadajnik na kościelnej wieży podzielił parafian | Płaza, nie chcą anten na dzwonnicy | Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik -Wnioski | W Płazie rozłam; spór o maszty telefonii komórkowej | Umarza się postępowanie, dok. | Wojewoda Małopolski -Uchylenie, dok. | Nadajnik PLUSA to samowola budowlana, art | Płaza,Wojewoda w obronie obywatela | "Skarga Państwa jest nieuzasadniona" - dok. oszustwa i korupcji | WSA Kraków, Płaza, tak się wygrywa ze zgłoszeniami