umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


dokumenty:
  1. ERA i PLUS (.pdf, 501 KB)
  2. Postanowienie, 10.01.2006
  3. Uzasadnienie, 10.01.2006
  4. Podanie w związku z budową, 9.01.2006
  5. Decyzja kolegium odwoławczego w Elblągu, 13.03.2006
  6. Decyzja kolegium odwoławczego w Elblągu, 13.03.2006, (.pdf, 683 KB)
  7. Decyzja Wójta Gminy Elbląg, 22.06.2006, (.pdf, 206 KB)

decyzja kolegium odwoławczego w Elblągu