umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Z analizy dostępnych danych w internecie wynika, że pan Krzysztof Lewandowski to faktycznie kluczowa osoba w zamachu Ery na zdrowie i życie mieszkańców i pójdzie wcześniej czy później do więzienia.

Podejrzane obok decyzji przeciwko zdrowiu mieszkańców Kluczborka jest nagromadzenie przez niego lokalnej władzy na kluczowych pozycjach w starostwie i radzie miejskiej umożliwiających mu przeforsowywanie decyzji prawie bez zgody innych decydentów.
Pan K. Lewandowski jako jedyny jest jednocześnie V-ce Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kluczborku, kontroluje Komisję Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej oraz jest naczelnikiem Wydziału Budownictwa w Starostwie.

Starosta Stanisław Rakoczy (Polskie Stronnictwo Ludowe) jest członkiem RADY  POWIATU  KLUCZBORSKIEGO, oraz jest w Komisji Budżetu i Rozwoju GospodarczegoTak działa przestępcza firma ERA GSM.
Komunikat w sprawie anteny sieci Era


KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
W SPRAWIE BUDOWY ANTENY SIECI ERA
ex
Mgr inż. Jarosław Kielar


W dniu 28.11.2005 r. Era bez powiadomienia Urzędu Miejskiego w Kluczborku postawiła maszt sieci komórkowej. Dokonała tego mimo wcześniejszych ustaleń jakie zapadły na spotkaniu w dniu 25.10.2005 r. do którego doszło z inicjatywy Burmistrza Miasta Kluczborka, na którym ustalono, że do dnia rozstrzygnięcia sprawy przez wojewodę Era wstrzyma się z instalowaniem Anteny przy P.V.Prefabet

W dniu 15.11.2005 r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku odbyło się spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami dot. rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej, na którym obecni byli przedstawiciele sieci Era, na którym również potwierdzono, że Era wstrzyma się z instalowaniem Anteny przy P.V.Prefabet.

Jednocześnie informujemy, że w sprawie budowy anteny sieci Era przy P.V.Prefabet postępowanie prowadzone było w całości przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.


Skład Rady Miejskiej w Kluczborku (2002-2006) - rozpoczęcie kadencji p. J. Lecha

Skład Rady Miejskiej w Kluczborku (2002-2006) - (Uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku nr XL/434/05 z dnia 29.06.2005r.)

Czerski Zygmunt, Fraszek Henryk, Grabuś Piotr, Góral Ireneusz, Jendrsczok Ginter, Kałuża Jan, Kędzia Janusz, Konarski Stanisław, Lech Józef, Lepsy Maria,
Lewandowski Krzysztof, Mongiało Mirosław, Myślecki Jan, Paluch Jarosław, Pięch Zdzisław, Dudzik Bogdan (od 25.02.2004r. UCHWAŁA NR XXII/203/04 - w miejsce Piotra Piłata), Rewienko Piotr, Sitnik Piotr, Sokołowski Adam, Stanossek Hubert, Zgadzaj-Martyniuk Ewa.

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kluczborku
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku - Janusz Kędzia,
V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku - Krzysztof Lewandowski,
przyjmują wszystkich interesantów w biurze Rady Miejskiej w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1, pok nr 110, w terminach:
25.08.2005 r. - w godz. 14.45-15.30
22.09.2005 r. - w godz. 14.45-15.30
20.10.2005 r. - w godz. 14.45-15.30
24.11.2005 r. - w godz. 14.45-15.30
22.12.2005 r. - w godz. 14.45-15.30
Dyżur Radnych Rady Miejskiej w Kluczborku
Radna Ewa Zgadzaj-Martyniuk dyżuruje w kawiarence "Krokus" w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 5, w każdy poniedziałek od g.16,30.
Komisja Spraw Obywatelskich i Socjalnych
Myślecki Jan - Przewodniczacy
Paluch Jarosław - Z-ca Przewodniczącego
Stanossek Hubert
Mongiało Mirosław
Sokołowski Adam
Zdzisław Pięch
Lech Józef
Komisje Rady Miejskiej

Komisja d/s Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
Piotr Grabuś - Przewodniczacy
Konarski Stanisław - Z-ca Przewodniczącego
Góral Ireneusz
Kałuża Jan
Czerski Zygmunt
Lech Józef
Lepsy Maria
Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej
Rewienko Piotr - Przewodniczacy
Lepsy Maria - Z-ca Przewodniczącego
Grabuś Piotr
Lewandowski Krzysztof
Kędzia Janusz
Mongiało Mirosław
Fraszek Henryk
Jendsczok Ginter
Dudzik Bogdan
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki
Sitnik Piotr - Przewodniczacy
Dudzik Bogdan - Z-ca Przewodniczącego
Zgadzaj-Martyniuk Ewa.
Konarski Stanislaw
Paluch Jarosław
Rewienko Piotr
Góral Ireneusz
Sokołowski Adam
Zdzisław Pięch
Komisja Rewizyjna
Kałuża Jan - Przewodniczacy
Fraszek Henryk - Z-ca Przewodniczącego
Stanossek Hubert
Myślecki Jan
Zgadzaj-Martyniuk Ewa.
Czerski Zygmunt
Sitnik Piotr


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU
Mieszkańcy walczcie z Mafią Telefonii Komórkowej